โฟมกลาส เป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมสำหรับงานกันความเย็น ซึ่งใช้อยู่ทั่วไปในงานปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการปิโตรเคมี

 โฟมกลาส เป็นวัสดุฉนวนที่มีน้ำหนักเบา วัตถุที่ทำให้มีความแข็งประกอบด้วยเซลล์แก้วนับล้านเซลล์ที่ปิดผนึกกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีช่องว่างห่อหุ้มในแต่ละเซลล์ ฉนวนโฟมกลาสเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมสำหรับงานกันความเย็นซึ่งใช้อยู่ทั่วไปในงานปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการปิโตรเคมี

โฟมกลาส สามารถใช้ในงานหุ้มท่อและถัง ทั้งที่เป็นงานบนพื้นดินหรืองานใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานในร่มหรือกลางแจ้ง ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -268oC ถึง +200oC

Foamglas insulation is a lightweight, rigid insulation material composed of millions of completely sealed glass cells.  Each cell is an insulating space.  Foamglass is the insulation used exclusively for cold service by the leading petrochemical and gas processing industires throughout the world.

Foamglas is ideal for all piping and equipment, above ground or under ground, indoors or outdoors in the temperature range of -268oC to +200oC.

Foamglas is a new kind of inorganic heat insulating material with a structure of equally closed cells. It is mainly made of glass added with adequate foaming agents after heating and baking in high-temperature tunnel furnace, then annealing and cooling. Because it well reserves the chemical stability of inorganic glass, it has the following features: low density, low thermal conductivity, vapor impermeability, no water absorption, incombustibility, protection from mould and rat eating, high mechanical strength but easy to cut and able to bear all kinds of chemical erosions except the hydrofluoric acid.

 

 

 

 

Foamglas, nontoxic in itself, has stable chemical properties and good heat insulating performance protecting from deteriorating at a wide temperature range from ultra-low temperature to high temperature. At the same time, it can protect from humidity, fire and erosion.  It is praised as "permanent heat insulating material with no need of renewal" because it is not only safe but also durable in rigor condition of low and cryogenic temperature, underground, open air, flammability, moisture sensitivity and even chemical erosion.  Consequently, it is applied widely as follows:

 

 1.  Chemical Industry: Reaction equipment, chemical pipes, oil pipes, LNG pipes, LPG pipes, tank bottoms and insulation projects, etc.
2.  Architecture: refrigeratory, ship-building industry, roof heat-preservation, inside and outside wall heat-preservation, parking lot and insulation of inner layer of chimney, etc.
3.  Underground Projects: subways, underground storerooms and tunnels, etc.
4.  Others: Military industries, pumice, air-separator pipes, cold liquid tank bottom insulation, etc.

 

Thermal conductivity equation:

l = l25+ 0.000183(t- 25)+3.26 ×10-7(t-25)2 ,W/(m.k)。Here, l-The thermal conductivity of foamglas under the temperature of “t”, W/(m.k). l25—The thermal conductivity of foamglas under the temperature of 25oC, W/(m.k). t—The temperature to calculate the thermal conductivity of foamglas, oC .
Other values refers to standard of JC/T647-1996.

 

Product Size:
1.  Plates:610×457×(30~125)mm

2.  Pipelines: Sealing caps of equipment and products of special form could be processed according to consumers" requirements.

 

 

 

 

Technological quality parameter  

 

ITEM

UNIT

PARAMETER

ITEM

UNIT

PARAMETER

density

kg/m3

£150

Compressive strength

Mpa

³0.5

Thermal conductivity

208k 35 oC

w/mk

£0.062

Bending strength

Mpa

³0.5

Moisture absorption

%

<0.00

213k -40 oC

w/mk

£0.050

Temperature allowed

oC

450~-200

Water absorption

%

£0.5

Linear coefficient of thermal expansion

cm/cmc

9×10-6