สังกะสีแผ่นเรียบนี้มักจะเจอกันในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบมีคุณสมบัติในการพับไม่แตกร่อน เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ มีความหนาหลากหลายตามมาตรฐาน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ความหนาประมาณ 0.46 mm. (#26) - 1.5 mm. (#16)