เนื้อวัสดุเป็น สแตนเลส มีขนาดความยาวของขาล็อคมาตรฐาน คือ 1" และ 2" ใช้สำหรับงานติดกล่องหน้าแปลน วาล์ว และท่อดักท์

เพื่อสามารถถอดเปลี่ยนฉนวนและประกอบใหม่ได้ทันที