สแตนเลสแบน และ ซีล มี 2 ขนาด คือ

1. Stainless steel band #13 มีหน้ากว้าง 13 มม. ใช้คู่กับซีล 13 มม.

2. Stainless steel band #19 มีหน้ากว้าง 19 มม. ใช้คู่กับซีล 19 มม.