รีเวท น็อต และสกรูนานาชนิด วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นสแตนเลส หรือเหล็ก เช่น

 • สกรูเกลียวปล่อย
 • สกรูปลายสว่าน
 • สกรู NC, NF
 • สกรูมิลดำ
 • สกรูหัวเหลี่ยม
 • สกรูจมดำ
 • หัวน็อต
 • เหล็กสตัด
 • น็อตตัว U
 • แหวนล็อคใน - นอก
 • น็อตหางปลา